Melodifestivalen contestants birthdays - Melodifestivalen contestants age